ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 09

ΘΕΜΑ 1Ο
α,α,γ,δ,β.
ΘΕΜΑ 2Ο
1 Σχολικό σελ. 32 «Mε την βλέννα που …αποµακρύνονται από την αναπνευστική οδό»
2 Σχολικό σελ. 86 «Όµως τΟσο τα φυτά….που καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας.»
3 Ο HIV ανήκει στους ρετροϊούς. Σχολικό σελ. 20 «Το γενετικό υλικό …..μεταγραφάσης. » Σχολικό σελ. 47 «Δοµή του ιού: Ο HIV ανήκει…και τα νευρικά κύτταρα.»
ΘΕΜΑ 3Ο
Α.1. Σχολικό σελ.105 «απορροφά ένα σηµαντικό µέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας.»
Α.2. Σχολικό σελ.106 «αιτία για την εξασθένηση αυτή είναι…προωθητικά αέρια στα σπρέι. Σχολικό σελ.106 «εξαιτίας της ελάττωσης του όζοντος…επιπτώσεις της στους οργανισµούς» και Σχολικό σελ.105 «Η ακτινοβολία αυτή…και καρκίνο του δέρµατος».
Β. Σχολικό σελ.105 «Νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN)». Σχολικό σελ.105 «από την αντίδραση…ηλιακής ακτινοβολίας. Σχολικό σελ.105 «το όζον επηρεάζει τη λειτουργία … καταστροφές στα φυσικά οικοσυστήµατα». και Σχολικό σελ.105 «Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν…πρόκληση εµφυσήµατος».
ΘΕΜΑ 4Ο
α. Σχολικό σελ. 23 «Πολλά βακτήρια απειλούν…συγκεκριµένα όργανα.» β. Σχολικό σελ. 23 «Μια ασθένεια, για να θεωρηθεί λοιµώδης…και να αποµονωθεί εκ νέου από αυτά». γ. Σχολικό σελ. 25 «Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας…διαταραχές στη λειτουργία της πλασµατικής µεµβράνης.»


Έχω την εντύπωση ότι τα θέματα αυτά είναι τα ευκολότερα από τότε που υπάρχει το συγκεκριμένο βιβλίο. Έχουν σαφή διατύπωση και απαντήσεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα κομμάτια του βιβλίου. Κανένα θέμα δεν ζητάει κριτική σκέψη και εμβάθυνση εννοιών και γνώσεων. Τελικά ζητάμε από τα παιδιά αποστήθιση και φωτογραφική μνήμη;


Για τα σχόλια σας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, μετά "show hidden", μετά "per page discussions", μετά "forun categories", μετά "new post"!
Για τα σχόλια σας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License