ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Οι νέες προσδοκίες συνοδεύονται από μεγαλύτερη αυτονομία που παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευχέρεια να διακπεραιώνουν τα καθήκοντά τους. Αυτή όμως η μορφή αυτονομίας συνοδεύεται από μεγαλύτερη λογοδοσία ή οποία βασίζεται όχι μόνο στην ικανότητα των εκαιδευτικών να εντάσσονται στις διαδικασίες λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Ας δούμε ποια είναι τα επίπεδα αυτονομίας και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, σε μορφή pdf,από το Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση ΄Ευρυδίκη' που το κείμενο στα ελληνικά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Eurydice
European Unit
Avenue Louise 240
B-1050 Brussels
Internet: http://www.eurydice.org


Για τα σχόλια σας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, μετά "show hidden", μετά "per page discussions", μετά "forun categories", μετά "new post"!
Για τα σχόλια σας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License