Εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της διδασκαλίας της Βιολογίας
uc.gif

Είσαστε σε έναν δικτυακό τόπο που έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης του μαθήματος της βιολογίας στο σχολείο. Στον χώρο αυτόν θα τεθεί ένα πρόβλημα στους μαθητές και θα γίνει μια προσπάθεια από την πλευρά τους για την διερεύνησή του και την επίλυσή του, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τις κατευθυντήριες οδηγίες του καθηγητή τους, αλλά και διάφορες πληροφορίες που οι ίδιοι θα αποκτήσουν όχι μόνο μέσα στην σχολική αίθουσα αλλά και στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια η διαδρομή που οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης θα αλλάξει κατεύθυνση. Θα αντικαταστήσουμε την μοναχική πορεία του μαθητή που αρκείται μόνο στο να ακούει την παράδοση του μαθήματος από τον καθηγητή του και άντε και σε μια ολιγόλεπτη συζήτηση για τις απορίες, με μια πορεία ομαδική όπου οι μαθητές δεν θα αρκούνται μόνο σε αυτά, αλλά θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους. Ακριβώς αυτή η αλληλεπίδραση είναι που θα οδηγήσει στην δημιουργία της γνώσης, αφού θα επιτρέψει στον μαθητή να αναρωτηθεί, να συνεργασθεί, να ανακαλύψει και να εκφράσει.

Εκτός των άλλων οι μαθητές θα μάθουν να αυτενεργούν και να διαχειρίζονται με κριτικό και δημιουργικό τρόπο τον τεράστιο όγκο της παρεχόμενης πληροφορίας, ώστε να μετεξελιχτούν σε παραγωγούς περιεχομένου που αντανακλά τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες.

ΘΑ ξεκινήσουμε με μια δραστηριότητα και ίσως αργότερα τις κάνουμε περισσότερες. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα του χρόνου δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.

Η προσπάθεια αυτή είναι πειραματική. Σίγουρα θα γίνουν και λάθη. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά τα λάθη μας ώστε να μάθουμε απ’αυτά και να μην τα επαναλάβουμε. Βέβαια και για τον υπεύθυνο καθηγητή αλλά και για τους μαθητές δεν θα είναι κάτι το εύκολο. Επιπλέον αυτή η προσπάθεια θα χρειάζεται και τον χρόνο της. Γι’ αυτό τον λόγο η σκέψη είναι να γίνει μόνο με τα παιδιά της δευτέρας τάξης του λυκείου μας, ενώ η συμμετοχή των παιδιών ίσως γι' αυτή την πρώτη φορά να είναι προαιρετική. Αυτό θα εξαρτηθεί από την προθυμία των παιδιών και η τελική απόφαση θα παρθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο στόχος είναι τον επόμενο χρόνο οι μαθητές να χωρισθούν σε ομάδες και ισάριθμες θα είναι και οι δραστηριότητες. Φυσικά θα υπάρξουν και λεπτομερείς οδηγίες. (1275927960|%e %b %Y |agohover)


Το Blog των Μαθητών του 1ου ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License