ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δώστε… βάση στο βιβλίο

«Προσοχή, μην μπερδέψετε αυτά που έχετε διαβάσει στο σχολικό βιβλίο με άλλα βιβλία. Προσπαθήστε να βγάλετε όλο το κεφάλαιο υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων», «Η μελέτη των ασκήσεων, των ερωτήσεων και των υποδειγμάτων τους είναι η βάση της επανάληψης. Όσο για τις ασκήσεις μην τις μαθαίνετε απ' έξω και μην επεκτείνεστε σε υπερβολικά δύσκολες, γιατί απλά θα αγχωθείτε και θα μπερδευτείτε».
Στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, Κατευθύνσεων και Επιλογής δίνονται στους μαθητές τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:
α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.
β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κτλ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Οι υποψήφιοι κατά την ώρα της εξέτασης θα πρέπει:

  • Να προσέξουν την εμφάνιση του γραπτού, γιατί υποσυνείδητα οι βαθμολογητές έχοντας μπροστά τους ένα κακό γραπτό διάκεινται δυσμενώς.
  • Να ξεχωρίζουν σαφώς τα υποερωτήματα, ιδιαίτερα όταν δεν τα γράφουν με τη σειρά που είναι στην ερώτηση.
  • Να αφιερώσουν οπωσδήποτε χρόνο για να ξαναδιαβάσουν το γραπτό τους, να διαθέσουν τουλάχιστον 15 λεπτά ώστε να βεβαιωθούν ότι έχουν απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.

Τα κυριότερα σφάλματα που παρατηρούνται στα γραπτά Βιολογίας είναι:
- Έλλειψη ακρίβειας και σαφήνειας στη διατύπωση εννοιών και στην περιγραφή των διαδικασιών.
- Έλλειψη τάξης και λογικής σειράς.
- Λανθασμένη σειρά των βημάτων στην περιγραφή μιας διαδικασίας.
- Αδυναμία συσχέτισης και συγκέντρωσης διαφορετικών δεδομένων από το βιβλίο, ώστε να δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση σε ερωτήσεις συνδυαστικού τύπου.
- Δυσκολία στην κατανόηση των ερωτήσεων των θεμάτων, με αποτέλεσμα λανθασμένη ή εκτός θέματος απάντηση.
-Παράλειψη αιτιολόγησης επειδή η απάντηση θεωρείται αυτονόητη, και
-Δυσκολία στον καθορισμό ορίων απάντησης μιας ερώτησης, με αποτέλεσμα να περιέχει πλεονάζοντα είτε ελλιπή στοιχεία.

Για τα σχόλια σας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, μετά "show hidden", μετά "per page discussions", μετά "forun categories", μετά "new post"!
Για τα σχόλια σας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License